แบบฟอร์มการจอง (กลุ่ม)

หากคุณมีคําถามใด ๆ, การเปลี่ยนแปลงการจองหรือการยกเลิก
การจอง โปรดกรอกข้อมูลที่จําเป็นแล้วกดปุ่ม “ยืนยันหน้าจอ” เพื่อยืนยันเนื้อหาและส่ง
เราจะตอบคําถามของคุณตามลําดับ

  ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรายการ
  • กรุณาจองออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  • กรุณาจองล่วงหน้า 1 วันก่อนและ 1 วันทางโทรศัพท์
  • ราคารายการทั้งหมดรวมภาษีแล้ว
  • เราปฏิเสธที่จะสวมใส่กิโมโนในร้านค้าของเราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพร่างกายของแขกตั้งครรภ์