Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, thay đổi đặt phòng hoặc hủy đặt
phòng Vui lòng điền thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút “Xác nhận màn hình” để xác nhận nội dung và gửi nó.
Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn theo thứ tự.

[contact-form-7 id=”100″ title=”団体予約用お問い合わせ” html_id=”contact-form-group” html_class=”contact-form”]

Biện pháp phòng ngừa

  • Bạn không thể chọn nhiều lợi ích.
  • Vui lòng đặt phòng trực tuyến ít nhất 2 ngày trước.
  • Vui lòng đặt phòng qua điện thoại một ngày trước và trong ngày.
  • Tất cả các giá niêm yết đã bao gồm thuế.
  • Xem xét những thay đổi bất ngờ trong tình trạng thể chất của khách mang thai, chúng tôi từ chối mặc kimono trong cửa hàng của chúng tôi.