มีให้บริการสําหรับกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปและนักเรียนมัธยมปลาย
※โปรดแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนหรือจองจากโรงเรียนในหน้าชําระเงิน

Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Booking Date Calendar Status
My booking details
close
Booking details
Please select Service
Your Service details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.

ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรายการ
  • กรุณาจองออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  • กรุณาจองล่วงหน้า 1 วันก่อนและ 1 วันทางโทรศัพท์
  • ราคารายการทั้งหมดรวมภาษีแล้ว
  • เราปฏิเสธที่จะสวมใส่กิโมโนในร้านค้าของเราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพร่างกายของแขกตั้งครรภ์