คุณสามารถเลือกจากสองประเภทของแผนมาตรฐานและมาพร้อมกับโปรแกรมกิโมโนชาย คนสองคนที่ 5,500 เยน!!

Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Booking Date Calendar Status
My booking details
close
Booking details
Please select ご予約プラン・人数
Your ご予約プラン・人数 details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.

ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรายการ
  • กรุณาจองออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  • กรุณาจองล่วงหน้า 1 วันก่อนและ 1 วันทางโทรศัพท์
  • ราคารายการทั้งหมดรวมภาษีแล้ว
  • เราปฏิเสธที่จะสวมใส่กิโมโนในร้านค้าของเราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพร่างกายของแขกตั้งครรภ์